Source

Environmental Impact Assessment Report Projek Ladang Hutan Komersil di Hutan Simpan Jerangau Seluas 5000 Hektar (Fasa 1) Dungun, Terengganu oleh Kumpulan Pengurusan Kayu Kayan Terengganu Sdn Bhd

Enviro Knowledge Management Center, Department of Environment,  (04 Apr, 2019).  Environmental Impact Assessment Report Projek Ladang Hutan Komersil di Hutan Simpan Jerangau Seluas 5000 Hektar (Fasa 1) Dungun, Terengganu oleh Kumpulan Pengurusan Kayu Kayan Terengganu Sdn Bhd.  Retrieved 29 Jun, 2021,  from https://enviro2.doe.gov.my/ekmc/eia/environmental-impact-assessment-report-projek-ladang-hutan-komersil-di-hutan-simpan-jerangau-seluas-5000-hektar-fasa-1-dungun-terengganu-oleh-kumpulan-pengurusan-kayu-kayan-terengganu-sdn-bhd/