Source

Kemenangan di Cabang Sungai Petani bukti kerja keras

News article on Ooi Tze Min winning Sungai Petani PKR Branch elections

Noorazura Abdul Rahman, Berita Harian,  (31 May, 2022).  Kemenangan di Cabang Sungai Petani bukti kerja keras.  Retrieved 11 Nov, 2022,  from https://www.bharian.com.my/berita/politik/2022/05/961360/kemenangan-di-cabang-sungai-petani-bukti-kerja-keras