Source

Laporan Tahunan MARA 2016

MARA,  (03 Aug, 2017).  Laporan Tahunan MARA 2016.  Retrieved 02 Jun, 2020,  from https://govdocs.sinarproject.org/documents/ministry-of-rural-and-regional-development/majlis-amanah-rakyat-mara/st-155-2016-mara.pdf/view