Source

Ketua Pengarah Kesihatan

Maklumat Peribadi

Minstry of Health,  (16 Jul, 2021).  Ketua Pengarah Kesihatan.  Retrieved 16 Jul, 2021,  from https://web.archive.org/web/20200406121433/http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/43