Source

Wakil-Wakil Dari Parti-Parti Pembangkang Dijemput Menganggotai Majlis Pemulihan Negara

Ministry of Finance,  (21 Jul, 2021).  Wakil-Wakil Dari Parti-Parti Pembangkang Dijemput Menganggotai Majlis Pemulihan Negara.  Retrieved 25 Jul, 2021,  from https://www.mof.gov.my/ms/berita/siaran-media/wakil-wakil-dari-parti-parti-pembangkang-dijemput-menganggotai-majlis-pemulihan-negara