Source

Lebih ramai MP PN pegang jawatan GLC

Andrew Ong, Malaysiakini,  (21 May, 2020).  Lebih ramai MP PN pegang jawatan GLC.  Retrieved 05 Jul, 2021,  from https://www.malaysiakini.com/news/526783