Proposed Development of Timber Latex Clone Plantation in Part of Compartment 76, 77 and 88 with an area of 450 Hectares (1,111.97 Acres) at Piah Forest Reserve, Forest District of Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan

Projek yang dicadangkan ini merupakan aktiviti yang ditetapkan di bawah Jadual Pertama, Aktiviti 5(e), merujuk kepada Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015. Jadual Pertama, Aktiviti 5(e) merujuk kepada “Perhutanan: Pembangunan ladang hutan yang meliputi kawasan seluas 100 hektar atau lebih tetapi kurang daripada 500 hektar.

Download RE-Ceria-Istimewa.pdf — 5026 KB

Document Type

Environmental Impact