Source

Covid-19: Ketua Pemuda Amanah agak kritikal, lemah

Katanya, isteri, Zarith Noor Abdul Kahar dan anak-anak beliau juga turut disahkan positif covid-19. Semua mereka sekarang sedang menjalani kuarantin wajib di rumah sementera menunggu arahan seterusnya daripada pihak kesihatan.

Malaysia Gazette,  (07 Aug, 2021).  Covid-19: Ketua Pemuda Amanah agak kritikal, lemah.  Retrieved 07 Aug, 2021,  from https://malaysiagazette.com/2021/07/24/covid-19-ketua-pemuda-amanah-agak-kritikal-lemah/