Source

Direktori Pejabat Timbalan Menteri Kewangan I

Jabatan Penerangan Malaysia,  (22 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Timbalan Menteri Kewangan I.  Retrieved 22 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/07/28/pejabat-timbalan-menteri-i-2/