Source

Keluarga Pewaris Takhta Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur

Azrin Ahmad, Universiti Malaysia Pahang,  (27 Aug, 2018).  Keluarga Pewaris Takhta Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur.  Retrieved 25 Aug, 2021,  from http://blog.ump.edu.my/azrin/2018/08/27/keluarga-pewaris-takhta-kerajaan-negeri-pahang-darul-makmur/