Source

Direktori Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan I

Muslimin Yahaya Deputy Ministry Office under PM-8 Cabinet

Jabatan Penerangan Malaysian,  (22 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan I.  Retrieved 22 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/04/pejabat-timbalan-menteri-i-6/