Source

Direktori Pejabat Menteri Kesihatan

Direktori Pejabat Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin

Kementerian Kesihatan,  (03 Sep, 2021).  Direktori Pejabat Menteri Kesihatan.  Retrieved 03 Sep, 2021,  from https://www.moh.gov.my/index.php/edirectory/member_list/19/1