Source

Yang Dipertua Dewan Rakyat Menolak Rang Undang-Undang Persendirian Pemisahan Fungsi Perdana Menteri Dan Menteri Kewangan

Rafizi files Private Members Bill that was rejected by the Speaker on 2nd November 2015

Rafizi Ramli Official Website,  (04 Nov, 2015).  Yang Dipertua Dewan Rakyat Menolak Rang Undang-Undang Persendirian Pemisahan Fungsi Perdana Menteri Dan Menteri Kewangan.  Retrieved 02 Dec, 2022,  from https://rafiziramli.com/2015/11/yang-dipertua-dewan-rakyat-menolak-rang-undang-undang-persendirian-pemisahan-fungsi-perdana-menteri-dan-menteri-kewangan-usul-1mdb-difailkan-2-november-2015/