Source

Akuan Bersumpah Pengisytiharan Harta Rafizi Ramli

Akuan bersumpah ini di buat sejajar dengan sebahagian dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh Parti Keadilan Rakyat sebagai calon bertanding di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat.

Rafizi Ramli,  (02 Nov, 2022).  Akuan Bersumpah Pengisytiharan Harta Rafizi Ramli.  Retrieved 02 Nov, 2022,  from https://rafiziramli.com/2022/11/akuan-bersumpah-pengisytiharan-harta/