Source

Direktori Pejabat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Kepenggunaan

Jabatan Penerangan Malaysia,  (31 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Kepenggunaan.  Retrieved 31 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/04/pejabat-menteri-15/