Source

Direktori Pejabat Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Jabatan Penerangan Malaysia,  (23 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.  Retrieved 23 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/02/pejabat-timbalan-menteri-3/