Source

Direktori Pejabat Menteri Kesihatan

Jabatan Penerangan Malaysia,  (25 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Menteri Kesihatan.  Retrieved 25 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/03/pejabat-menteri-11/