Source

Direktori Pejabat Menteri Kewangan

Tengku Zafrul Ministry Office Directory under the 8th Prime Minister

Jabatan Penerangan Malaysia,  (22 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Menteri Kewangan.  Retrieved 22 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/07/28/pejabat-menteri-2/