Source

Pejabat Timbalan Menteri Kesihatan I

Jabatan Penerangan Malaysia,  (26 Aug, 2021).  Pejabat Timbalan Menteri Kesihatan I.  Retrieved 26 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/03/pejabat-timbalan-menteri-i-5/