Source

Direktori Pejabat Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II

Jabatan Penerangan Malaysia,  (24 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II.  Retrieved 24 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/03/pejabat-timbalan-menteri-ii-4/