Source

Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Sayap UMNO 2018-2021

UMNO Online,  (07 Aug, 2021).  Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Sayap UMNO 2018-2021.  Retrieved 07 Aug, 2021,  from https://umno-online.my/senarai-ahli-jawatankuasa-pergerakan-sayap-umno-2018-2021/