Source

Pelantikan Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang (Wakil Alumni)

Sekalung tahniah kepada YBrs Encik Madyasir Ahmad Basir yang dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Universiti (Wakil Alumni) oleh YB Menteri Pengajian Tinggi Malaysia bagi tempoh tiga (3) tahun berkuatkuasa 12 Julai 2021. Semoga dengan pelantikan ini akan dapat membawa UMP ke tahap yang lebih cemerlang.

Universiti Malaysia Pahang,  (21 Jul, 2021).  Pelantikan Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang (Wakil Alumni).  Retrieved 27 Jul, 2021,  from https://www.facebook.com/universiti.malaysia.pahang/posts/4263234690403694