Source

Direktori Pejabat Timbalan Menteri Luar Negeri

Jabatan Penerangan Malaysia,  (09 Sep, 2021).  Direktori Pejabat Timbalan Menteri Luar Negeri.  Retrieved 09 Sep, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/04/pejabat-timbalan-menteri-11/