Source

Direktori Pejabat Menteri Besar Kedah Darul Aman

Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah,  (29 Sep, 2021).  Direktori Pejabat Menteri Besar Kedah Darul Aman.  Retrieved 29 Sep, 2021,  from https://www.kedah.gov.my/ijabatan/