Source

Direktori Pejabat Menteri Pertanian dan Industri Makanan

Jabatan Penerangan Malaysia,  (24 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Menteri Pertanian dan Industri Makanan.  Retrieved 24 Aug, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/08/02/pejabat-menteri-8/