Source

Direktori Pejabat Menteri Besar Kedah

Jabatan Penerangan Malaysia,  (27 Aug, 2021).  Direktori Pejabat Menteri Besar Kedah.  Retrieved 29 Sep, 2021,  from http://direktorimediaawam.penerangan.gov.my/dmav3/index.php/2021/07/11/pejabat-ketua-menteri-kedah/