Source

Taliban yang beristiqamah dan berubah

Hakakah Daily,  (25 Aug, 2021).  Taliban yang beristiqamah dan berubah.  Retrieved 25 Aug, 2021,  from https://harakahdaily.net/index.php/2021/08/25/taliban-yang-beristiqamah-dan-berubah/